อบรมการพัฒนา Spring framework , Java EE (J2EE) , Java , MEAN Stack, JBoss ,Oracle , Dotnet , CakePHP , HTML 5 Cordava MobileApp for iOS & android และคอร์สอื่นๆ เอพีไอ

ประสบการณ์


อบรม คอร์ส สอน Java , Java EE (J2EE)​, Web Service / API , Spring , JBoss Clustering HA ,  .Net Core , Python , BigData Analytics with R / Hadoop /Spark / Keras ,  Golang ,  GIT,  Docker/K8S ,  GCE/GKE​ , DDD/MDA , DataBase/Warehouse/Mining , SQL/NoSQL/NewSQL , Oracle/Postgresql , MongoDB/Redis , Blockchain , MicroService Design , Kafka/MQ , OOP/AOP/FP/COP , ORM/ODM  และ คอร์สอื่นๆ

 

 

วิทยากร

  วิทยากร จบปริญญาโท (MSc.) ด้านคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย สังกัดภาครัฐ (เครือพระจอมเกล้าฯ)

  วิทยากร จบทั้งปริญญาตรี  สาขาทางคอมพิวเตอร์  และ ปริญญาโท สาขาทางคอมพิวเตอร์  จาก ม.รัฐ ชั้นนำ

คุณวุฒิ    

  วิทยากรได้สอบผ่านรับใบประกาศนียบัตร จาก

  Pivotal Certified Spring Professional  สปริงเฟรมเวิร์ค Spring 4 / 5  (WebService, REST, IoC, AOP, ORM, etc) จากองค์กรแม่ของสปริง

  OCMJEA Java EE Enterprise Architect (Java Master)ใบรับรองจาวาระดับสูงสุด นานาชาติเทียบเท่า SCEA ซึ่ง DEPA จัดให้เป็นระดับสูงสุด Java EE (J2EE)

  EMC Certified (Big Data & Data Science)   ใบรับรองด้าน Big Data และ Data Science ด้วย R และ Hadoop จาก EMC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของวีเอ็มแวร์

  OCEWCD  ใบรับรองด้านเว็บเซอร์วิสคอมโพเนนท์ JAX-WS (SOAP) / JAX-RS (REST) จากออราเคิล เทียบเท่า SCWCD

  IBM Certified Integration Developer ( WebSphere ESB )  ใบรับรองนักพัฒนาระบบเอนเทอร์ไพรส์ 

  Oracle Certified PL/SQL Developer  ใบรับรองนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย PL/SQL

  Sun Certified Java Programmer  ใบรับรองนักพัฒนาโปรแกรมจาวา จากองค์กรสร้างโปรแกรม Java

  Microsoft Certified Technology Specialist  ใบรับรองผู้เชื่ยวชาญ ERP จากไมโครซอฟท์ 

  Cisco Certified Network Associate  ใบรับรองด้านระบบเครือข่ายจากซิสโก้ 

  CBDH  Certified Blockchain Developer  - Hyperledger Fabric   ใบรับรองการพัฒนาระบบ  บล็อกเชน BLOCKCHAIN ด้วย Hyperledger Fabric

  

   

 

     (พร้อมแสดงหลักฐานการสอบผ่าน ทุกใบรับรอง และคุณวุฒิปริญญาโททางคอมพิวเตอร์)

ประสบการณ์

วิทยากรมีประสบการณ์ อบรม ทีมงานพัฒนาซอฟท์แวร์เชิงวัตถุเอนเทอร์ไพรส์ ให้ บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ 

วิทยากรมีประสบการณ์เป็น นักพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ออกแบบระบบเอนเทอร์ไพรส์ ในซอฟท์แวร์เฮาส์

วิทยากรมีประสบการณ์เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค  ให้กับองค์กรไอที กลุ่มเทเลคอม

วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้ องค์กรใหญ่ระดับชาติ ใน หน่วยงานราชการขนาดใหญ่ สังกัด กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วิทยากรมีประสบการณ์เป็น ที่ปรึกษาการวางระบบแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์โซลูชัน ให้องค์กรไอทีที่ทำโปรเจกต์ให้ธนาคาร

วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านเฟรมเวิร์คใน คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยปิด ภาครัฐชั้นนำ

วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้ ธนาคาร เช่น ทีมส่วนงานไอที ของ ธนาคาร 

วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้ องค์กรใหญ่นานาชาติที่มีสาขาในต่างประเทศ โดยมีชาวต่างประเทศแถบยุโรป เข้าร่วมการอบรม

วิทยากรมีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้ บริษัทไอที ระดับ Gold Partner ของผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก หลายแห่ง 

 

 

องค์กร ทุกแห่ง ทราบว่า  ประสบการณ์การถ่ายทอด  เป็นสิ่งสำคัญกับทรัพยากรบุคคล

 

ถ้าท่าน ต้องการให้ ทีมของท่าน  ได้รับ ประสบการณ์ถ่ายทอดทางเทคนิค  จากวิทยากร ที่ได้จัดอบรม ให้ทีมบุคลากรในสายงานต่างๆ มากมาย

ถ้าท่าน ต้องการให้ ทีมของท่าน ได้พบ ผู้เชี่ยวชาญ Enterprise Platform วุฒิ OCMJEA ระดับสูงสุดสาขา Enterprise Platform เทียบเท่า SCEA

ถ้าท่าน ได้นับ คุณค่า ของทรัพยากรความรู้และประสบการณ์ ในระดับที่ เกินจะตีราคาเป็นรายจ่าย  

 

เรา ยินดีเป็นส่วนหนึ่ง  

เพราะ ความรู้ประสบการณ์  และการสื่อสารความเข้าใจ  จะช่วยได้ในหลายโปรเจกต์ และ ในหลายเฟสงาน   และช่วยลดปัญหาการทำระบบ

เพราะ เราเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ ผู้ตัดสินใจ ที่ไม่ได้มองระยะสั้น  แต่มองระยะยาว ไปถึง การเพิ่ม ศักยภาพ ลูกทีม ที่จะสร้างผลผลิตมากมาย

เพราะ  ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะปฏิบัติเชิงประจักษ์  ที่ใช้สร้างทีม   มีคุณค่ามากเกินกว่าจะใช้ปัจจัยราคา เป็นเครื่องตัดสินใจให้ลูกทีม    

 

 

   

   "ถ้าคุณอยากให้ลูก(ทีม)คุณเก่ง   คุณต้องหาทางให้ ลูก(ทีม)ได้เจอ  ครูที่สุดยอด   ไม่ใช่โรงเรียน(สถาบัน)ที่สุดยอด"

     วาทะ  จาก บิล เกต  ผู้ก่อตั้ง ไมโครซอฟท์

    

 

   "กุญแจสำคัญเลยคือ  คุณต้องฟังเสียงหัวใจตัวเอง  และให้มันนำทางไปตามความฝัน   ตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ และทำมันให้สำเร็จ"

     วาทะ  จาก ไมเคิล  เดลล์   ผู้ก่อตั้ง เดลล์คอมพิวเตอร์ บริษัทที่ควบกิจการกับ EMC องค์กรทำระบบสตอเรจซิสเต็ม เช่น SAN 

     DELL-EMC  บริษัทแม่ ของ VMWare องค์กรผู้นำโซลูชั่นเวอร์ชวลไลเซชัน ,

     DELL-EMC  บริษัทแม่ ของ Pivotal และ SpringSource องค์กรสร้างสปริงเฟรมเวิร์ค

 

 

    "คนฉลาดแก้ปัญหา  ส่วนคนอัจฉริยะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา" 

    (*******เช่น ป้องกัน ด้วยการให้การศึกษาที่ดีกับทีม เพื่อป้องกัน หรือ บรรเทาปัญหา ลดการทำผิดพลาด หรือ ล่าช้า*******)

     วาทะ  จาก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  นักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงสุด ของโลก 

 

 

 

 

 

ทุกคอร์ส  อบรม ทั้งแบบ ภาคบรรยาย ไทย  และ ภาคบรรยาย ภาษาอังกฤษ    ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้เข้าอบรม

  ซึ่งรองรับ ทั้ง ผู้เข้ารับการอบรมชาวไทย  และ  ผู้เข้ารับการอบรมชาวต่างประเทศ 

 

 

  อัตราคอร์ส  อยู่ในช่วงเฉลี่ย   3,800 -  6800  บาทต่อท่าน  แล้วแต่ชนิดคอร์ส  (บางคอร์ส 7800 , บางคอร์ส 4800 )   ราคาลดพิเศษ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น

 

โดยสามารถดูอัตราคอร์ส ได้จากหน้ารายละเอียดแต่ละคอร์ส

 สอนเข้าใจง่าย  มีเวิร์คช๊อปปฏิบัติ ควบคู่ กับการอธิบายหลักการทำงาน ที่นำไปใช้กับงานโปรเจกต์โครงการต่างๆได้  

  กรณีที่ผู้เข้าอบรม เป็น หน่วยงานราชการ ใช้อัตรา ค่าวิทยากร ตามที่ทางหน่วยงานราชการประกาศ (เช่น ต่อวัน สำหรับอบรมหน่วยราชการ)  

 

 

 

*** รับสอนทั้งแบบ Online และแบบ สอนสด หน้าชั้นเรียน

 

  

อีเมล    admin@thaiframeworktraining.com

 

ติดต่อผู้ประสานงาน    098 5450424

 

 

All Subjects / Courses can be taught in English and Thai which depend on Attendant's Requests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女人产后怎么丰胸快五:坚持按摩丰胸产品。产后这个时候一定要在保证胸部的营养的同时来按摩胸部丰胸产品粉嫩公主,按摩可以促进血液循环以及淋巴循环,刺激卵巢分泌雌激素产后胸部下垂,使胸部皮肤更加有弹性,让乳房长大更丰满。按摩丰胸手法如下:丰胸最快方法