อบรมการพัฒนา Spring framework , Java EE (J2EE) , Java , MEAN Stack, JBoss ,Oracle , Dotnet , CakePHP , HTML 5 Cordava MobileApp for iOS & android และคอร์สอื่นๆ เอพีไอ

Ansible Devops
2020-11-06 14:26:53

Ansible Devops
ค่าใช้จ่าย 13,800 บาท

รายละเอียดคอร์ส(ภาพร่วม)

การตั้งค่า Ansible เพื่อทำ Configuration Management

รายละเอียดคอร์ส(ปฏิบัติเวิร์คช๊อป)

Ansible and Infrastructure Management 

On snowflakes and shell scripts 

Configuration management 

Installing Ansible 

Creating a basic inventory file

ad-hoc commands

Manage users and groups 

Manage files and directories

Ansible’s SSH connection

Running Playbooks with ansible-playbook

Variables 

Playbook Variables 

Inventory variables 

Registered Variables

Accessing Variables 

Host and Group variables

Conditionals

Playbook Organization - Roles and Includes 

Ansible Galaxy 

Docker-based Infrastructure with Ansible 

ELK Logging with Ansible

Deployments with Ansible

secure and encrypted communication

Automating Your Automation - Ansible Tower/Jenkins and CI/CD

Ansible Best Practices and Conventions

YAML Conventions and Best Practices 

 

 

http://thaiframeworktraining.com/

โทร

0811472430

女人产后怎么丰胸快五:坚持按摩丰胸产品。产后这个时候一定要在保证胸部的营养的同时来按摩胸部丰胸产品粉嫩公主,按摩可以促进血液循环以及淋巴循环,刺激卵巢分泌雌激素产后胸部下垂,使胸部皮肤更加有弹性,让乳房长大更丰满。按摩丰胸手法如下:丰胸最快方法