อบรมการพัฒนา Spring framework , Java EE (J2EE) , Java , MEAN Stack, JBoss ,Oracle , Dotnet , CakePHP , HTML 5 Cordava MobileApp for iOS & android และคอร์สอื่นๆ เอพีไอ

Devops CI/CD Pipeline Design & Implement with Jenkins, Docker, Gitlab & more
2020-10-16 16:32:06

Devops CI/CD Pipeline Design & Implement with Jenkins, Docker, Gitlab & more
ค่าใช้จ่าย 18,800 บาท

รายละเอียดคอร์ส(ภาพร่วม)

การสร้างระบบ Devops ด้วย Jenkins , Docker , Nexus , Gitlab และอื่นๆ เช่น เครื่องมือเทสต่างๆ Newman , เครื่องมือ DevSecOps Anchore , เครื่องมือวัดคุณภาพโค้ด SonarQube เป็นต้น

รายละเอียดคอร์ส(ปฏิบัติเวิร์คช๊อป)

ติดต่อ tel ตามเมนู ติดต่อเรา   098 545 0424

หรือ

เมล

admin@thaiframeworktraining.com

 

รายละเอียดหัวข้อเนื้อหาหลักสูตร DevOps for Infrastructure Team

Architecture & Infrastructure for DevOps   (Cloud Native Generation)

CI/CD Continuous Integration / Continuous Delivery(Deployment)

Linux Commands for DevOps/Infrastructure

VMware ESXi

Vagrant

Git Command Line Tools/SourceTree

CM , Configuration Management

Ansible Playbook

Docker Image

Dockerfile

Build,Ship(Push),Run

Docker Registry

Jenkins

Building Docker Containers using Jenkins

InfluxDB Metric Collection

Log Management

Incident Handling Tools

Prometheus

Grafana

Zabbix

Monitoring ShellScript for Infrastructure

ELK / EFK

ElasticSearch

Logstash / Fluentd

Kibana

Amazon AWS

AWS CodeCommit, AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy, AWS CodePipeline

EC2 & EBS

AMI & Snapshot ,

EKS / ECS

Elastic Load Balancers

Security Group & Target Group

AWS ALB / NLB

Google Cloud for DevOps

Ingress LB

Nginx, Reverse Proxy

SonarQube for Automation Testing

JMeter for Performance Testing (Load Test/ Stress Test)

SoapUI for API Testing

JWT for API Security

Issue Tracking Tools (FixBug)

Platform for DevOps / Openshift , VMware Tanzu , Rancher

MicroService Discovery, Hachicorp Consul

MicroService Gateway , Kong / Ocelot / Zuul

Blue-Green Deployment

Self-Healing Systems

Kafka Infrastructure

IaC with Terraform

Kubernetes  &  Istio                         

                                  **********************************************************

女人产后怎么丰胸快五:坚持按摩丰胸产品。产后这个时候一定要在保证胸部的营养的同时来按摩胸部丰胸产品粉嫩公主,按摩可以促进血液循环以及淋巴循环,刺激卵巢分泌雌激素产后胸部下垂,使胸部皮肤更加有弹性,让乳房长大更丰满。按摩丰胸手法如下:丰胸最快方法