อบรมการพัฒนา Spring framework , Java EE (J2EE) , Java , MEAN Stack, JBoss ,Oracle , Dotnet , CakePHP , HTML 5 Cordava MobileApp for iOS & android และคอร์สอื่นๆ เอพีไอ

Microservice Design
2020-09-17 03:58:15

Microservice Design
ค่าใช้จ่าย 12,800 บาท

รายละเอียดคอร์ส(ภาพร่วม)

หลีกการออกแบบ MicroService Design Pattern & Tools กว่า 30 หัวข้อและเวิร์คช๊อปปฏิบัติ

รายละเอียดคอร์ส(ปฏิบัติเวิร์คช๊อป)

Design                       DDD / TDD / BDD                

Cross-cutting Concern       Spring AOP Aspect-Oriented Programming , Intercepter  

Observability               Spring Event Reactive

Development                 Spring Boot / Spring Cloud Data Flow  /  Flask

Integration                 Spring Integration

Testing                     Test Pyramid

Deployment                   Docker / K8S

Communication                RESTful / Messaging / Domain events / Feeds

Discovery                     Eureka

Security                  Kubernetes native secrets management API ,  Istio , OAuth 2 , Spring Vault

Performance              CQRS Command Query Responsibility Segregation

                         Inmemory DataGrid, Coherence / Infinispan / Hazel Cache

                         WebSocket gRPC

Famous Patterns    ***********************************

:Pipe-filter pattern         Spring Integration  

:Broker pattern               KAFKA / RabbitMQ    

:Blackboard pattern           Pattern-Oriented Software Architecture  

:Master-slave pattern         K8S / JGroup        

:Template method     Spring JDBC Template, AmqpTemplate, MongoTemplate, RestTemplate, etc      

:Singleton/Prototype            Spring Core               

:Factory                Spring Data JPA EM Factory

:Observer               Spring Event Reactive  

:Composite view               Spring Thymleaf 

:Facade                  ServiceFacade Interface

:Gateway                 Netflix Zuul, Spring Cloud

:SPA                      Angular/React/VUE

:Near Cache             SQLite /  Core Data / Realm 

:BFF                   Backend for Frontend using GraphQL 

:Adapter                  JCA  Adapter                 

:Result Cache             EHCache / HazelCache

:KeyValue Store              Redis / HBase

:Log Aggregator          ELK Stack ,Elastic LogStash Kibana 

etc 

 

อัตราคอร์ส  12800 บาทต่อท่าน

เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน  098 545 0424

女人产后怎么丰胸快五:坚持按摩丰胸产品。产后这个时候一定要在保证胸部的营养的同时来按摩胸部丰胸产品粉嫩公主,按摩可以促进血液循环以及淋巴循环,刺激卵巢分泌雌激素产后胸部下垂,使胸部皮肤更加有弹性,让乳房长大更丰满。按摩丰胸手法如下:丰胸最快方法