อบรมการพัฒนา Spring framework , Java EE (J2EE) , Java , MEAN Stack, JBoss ,Oracle , Dotnet , CakePHP , HTML 5 Cordava MobileApp for iOS & android และคอร์สอื่นๆ เอพีไอ

การพัฒนาระบบเอนเตอร์ไพรส์ ด้วย JSP,JSF,EJB,JPA,JMS
2017-01-27 10:30:12

การพัฒนาระบบเอนเตอร์ไพรส์ ด้วย JSP,JSF,EJB,JPA,JMS
ค่าใช้จ่าย 12,800 บาท

รายละเอียดคอร์ส(ภาพร่วม)

การพัฒนาระบบด้วย เอพีไอ JSP เพื่อสร้างระบบวิว, JSF เพื่อทำระบบ MVC, EJB เพื่อทำบีนบริการระดับสูง, JPA เพื่อทำระบบ ORM , JMS เพื่อการสื่อสารข้อความ

รายละเอียดคอร์ส(ปฏิบัติเวิร์คช๊อป)

คอร์สเวิร์คช๊อปเชิงปฏิบัติ

 

เนื้อหาทั้งหมด

Java Persistence (JPA separated from EJB)

JPA Specification 

A Brief History of the Specification

JPA 2.0

Reference Implementation

Understanding Entities

Object-Relational Mapping 

Querying Entities 

Callbacks and Listeners 

Putting it all Together 

Writing the Book Entity 

Writing the Main Class

Persistence Unit for the Main Class

Compiling with Maven

Running the Main Class 

Writing the BookTest Class

Persistence Unit for the BookTest Class

Running the BookTest Class

Object-Relational Mapping

How to Map an Entity

Configuration by Exception

Elementary Mapping

Tables 

Primary Keys 

Attributes 

Access Type

Collection of Basic Types

Map of Basic Types 

Mapping with XML

Embeddables 

Access Type of an Embeddable Class 

Relationship Mapping 

Relationships in Relational Databases 

Entity Relationships 

Fetching Relationships 

Ordering Relationships 

Inheritance Mapping

Inheritance Strategies 

Type of Classes in the Inheritance Hierarchy 

Managing Persistent Objects 

How to Query an Entity 

Entity Manager

Obtaining an Entity Manager 

Persistence Context

Manipulating Entities

Cache API 

JPQL

Select

Order By

Group By and Having 

Bulk Delete

Bulk Update 

Queries

Dynamic Queries

Named Queries

Native Queries 

Criteria API (or Object-Oriented Queries)

Concurrency

Versioning

Optimistic Locking

Pessimistic Locking

Callbacks and Listeners

Entity Life Cycle 

Callbacks 

Listeners 

Enterprise Java Beans 

Understanding EJBs

Types of EJBs 

Anatomy of an EJB 

EJB Container

Embedded Container

Dependency Injection vs JNDI

Callback Methods and Interceptors

Packaging

EJB Specification Overview

History of the Specification 

What’s New in EJB 3.1 

EJB Lite

Reference Implementation 

Writing the  Entity 

Writing the EJB Stateless Session Bean

Persistence Unit for the BookEJB

Writing the Main Class

Compiling and Packaging with Maven

Running the Main Class with the Application Client Container

Session Beans and the Timer Service

Session Beans 

Stateless Beans

Stateful Beans 

Singletons

Session Bean Model 

Asynchronous Calls

Embeddable Usage

The Timer Service

Calendar-Based Expression

Automatic Timer Creation

Programmatic Timer Creation

Callbacks and Interceptors 

Session Beans Life Cycle

Stateless EJB  and Singleton EJB

Stateful  EJB

Callbacks

Interceptors 

Around-Invoke Interceptors. 

Method Interceptors .

Life-Cycle Interceptor . 

Chaining and Excluding Interceptors. 

Transactions and Security 

Transactions 

ACID

Local Transactions.

Distributed Transactions and XA . 

Transaction Support in EJB

Container-Managed Transactions 

Bean-Managed Transactions.

Security in EJB

Principals and Roles. 

Authentication and Authorization .

Security Support in EJB

Declarative Security 

Programmatic Security

JSF Environment Setup 

JSF Architecture 

Using Standard and Custom Converters in JSF

Using Standard and Custom Validators in JSF

Managed Beans in JSF

Security

Custom Components

JSF 2+  Features

JMS Essential Concepts

 

 

 

 

 

อัตรา 12800บาทต่อท่าน

 

098 5450424

เมล    admin@thaiframeworktraining.com

女人产后怎么丰胸快五:坚持按摩丰胸产品。产后这个时候一定要在保证胸部的营养的同时来按摩胸部丰胸产品粉嫩公主,按摩可以促进血液循环以及淋巴循环,刺激卵巢分泌雌激素产后胸部下垂,使胸部皮肤更加有弹性,让乳房长大更丰满。按摩丰胸手法如下:丰胸最快方法