อบรมการพัฒนา Spring framework , Java EE (J2EE) , Java , MEAN Stack, JBoss ,Oracle , Dotnet , CakePHP , HTML 5 Cordava MobileApp for iOS & android และคอร์สอื่นๆ เอพีไอ

GoF Design Pattern & MicroService Design Pattern
2016-10-25 11:55:00

GoF Design Pattern &  MicroService Design Pattern
ค่าใช้จ่าย 12,800 บาท

รายละเอียดคอร์ส(ภาพร่วม)

แบบแผนการออกแบบระบบเชิงวัตถุ GoF Design Pattern สำหรับนักพัฒนาเฟรมเวิร์ค
MicroService Design Pattern สำหรับนักพัฒนาเฟรมเวิร์ค

รายละเอียดคอร์ส(ปฏิบัติเวิร์คช๊อป)

GoF Design Pattern สำหรับนักพัฒนาเฟรมเวิร์ค

Factory method,
Abstract Factory,
Builder,
Prototype,
Singleton,
Adapter,
Bridge,
Composite,
Decorator,
Facade,
Flyweight,
Proxy,
Interpreter,
Template,
Chain of Responsibility,
Command,
Iterator,
Mediator,
Momento,
Observer,
State,
Strategy,
Visitor,

Design Pattern  สำหรับนักพัฒนาเฟรมเวิร์ค
Fluid Logic
Gateway
Persistent Domain Object
Service
Service Facade
Asynchronous Resource Integrator
Data Access Object
Web Service Broker
Bean Locator
Resource Builder
Service Starter

 

 

 

 

และ MicroService Design Pattern


API Gateway
Service Discovery
Circuit Breaker
Access Token
Distributed Tracing
Audit Logging
DataBase per Service
CQRS
SAGA
BlueGreen Deployment Pattern
Side Car
etc
อัตรา 12,800บาทต่อท่าน

 

098 5450424

 

 MicroService Design Pattern 

 

 

女人产后怎么丰胸快五:坚持按摩丰胸产品。产后这个时候一定要在保证胸部的营养的同时来按摩胸部丰胸产品粉嫩公主,按摩可以促进血液循环以及淋巴循环,刺激卵巢分泌雌激素产后胸部下垂,使胸部皮肤更加有弹性,让乳房长大更丰满。按摩丰胸手法如下:丰胸最快方法